Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

 

 

Ordet

Fil. 4:4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den som har Gud på sin sida,

är alltid i majoritet.

 

Gud hör bön

 

I begynnelsen var Ordet,

och Ordet var hos Gud,

och Ordet var Gud.

 

Han som satt på tronen sade:

"Se, jag gör allting nytt.

 

 

 

 

Hej du är besökare: [counter]